Llibreria crítica

"Cooperar és assecar en les seves arrels el capitalisme dominador" Micaela Chalmeta

Fes-te Refugi

5% de descompte en llibres i discos
10% de descompte en roba
15% de descompte en activitats de pagament

La Cooperativa

Des del primer moment apostem per la forma cooperativista per donar forma al projecte. La pressa de decisions democràtica i horitzontal, arrelada al territori i amb la màxima de cooperar i no competir amb la resta d’agents socials, polítics i culturals del Pirineu.

A banda, dintre del nostre compromís amb el cooperativisme, El Refugi, llibreria crítica se suma a la Federació de Cooperatives de Catalunya, a Coop 57 i la xarxa KULT. També, i no menys important, accedeix com a entitat promotora a l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran amb l’objectiu de dur endavant accions per la difusió i promoció del cooperativisme.

Notícies · Articles · Activitats

Necessites ajuda?